Sterk in Stucwerk

Privacybeleid

Boeijink Stucadoorsbedrijf kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat

u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website uw gegevens hebt verstrekt. Boeijink Stucadoorsbedrijf kan

de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw Bedrijfsnaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Waarom Boeijink Stucadoorsbedrijf gegevens nodig heeft?

Boeijink Stucadoorsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om

verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan Boeijink Stucadoorsbedrijf uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u

gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

Hoe lang bewaart Boeijink Stucadoorsbedrijf gegevens?

Boeijink Stucadoorsbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor

uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen.

Boeijink Stucadoorsbedrijf verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een

overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie

of verwijdering sturen naar info@boeijink-stucadoorsbedrijf nl.

Boeijink Stucadoorsbedrijf zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiligen.

Boeijink Stucadoorsbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie

wenst over de beveiliging van door Boeijink Stucadoorsbedrijf verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op

info@ boeijink-stucadoorsbedrijf.nl.

www.boeijink-stucadoorsbedrijf is een website van Boeijink Stucadoorsbedrijf en is als volgt te bereiken:

Winterswijksweg 26a

7152 CX Eibergen

06 – 20 600 253

info@boeijink-stucadoorsbedrijf.nl

Discaimer

Aansprakelijkheid

Boeijink Sutacadoorsbedrijf is uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze

site. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de

informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke

weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij

r.boeijink@gmail.com

Boeijink Stucadoorsbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de

informatie op deze site.

Copyright

De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers en geniet auteursrechtelijke bescherming. Het niet is

toegestaan de site te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Boeijink Stucadoorsbedrijf. Het is niet toegestaan deze site te framen.

Boeijink Stucadoorsbedrijf acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een

aan www.boeijink-stucadoorsbedrijf.nl gelinkte site.

Eibergen 2021

2021 Copyright © Boeijink Stucadoorsbedrijf - Disclaimer - Privacybeleid - W ebdesign brigitaal.nl
Boeijink Stucadoorsbedrijf Winterswijkseweg 26a 7152 CX Eibergen 06-20600253 www.boeijink-stucadoorsbedrijf.nl info@boeijink-stucadoorsbedrijf.nl

Sterk in Stucwerk

Privacybeleid

Boeijink Stucadoorsbedrijf kan persoonsgegevens over u

verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of

omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de

website uw gegevens hebt verstrekt. Boeijink Stucadoorsbedrijf

kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw Bedrijfsnaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Waarom Boeijink Stucadoorsbedrijf gegevens nodig heeft?

Boeijink Stucadoorsbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens om

telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om

verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te

kunnen benaderen.

Daarnaast kan Boeijink Stucadoorsbedrijf uw persoonsgegevens

gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten

overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

dienstverlening.

Hoe lang bewaart Boeijink Stucadoorsbedrijf gegevens?

Boeijink Stucadoorsbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet

langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw

gegevens worden verzameld.

Delen met anderen.

Boeijink Stucadoorsbedrijf verstrekt uw persoonsgegevens alléén

aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een

overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te

corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,

correctie of verwijdering sturen naar info@boeijink-

stucadoorsbedrijf nl.

Boeijink Stucadoorsbedrijf zal zo snel mogelijk op uw verzoek

reageren.

Beveiligen.

Boeijink Stucadoorsbedrijf neemt de bescherming van uw

gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst

over de beveiliging van door Boeijink Stucadoorsbedrijf

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op

info@ boeijink-stucadoorsbedrijf.nl.

www.boeijink-stucadoorsbedrijf is een website van Boeijink

Stucadoorsbedrijf en is als volgt te bereiken:

Winterswijksweg 26a

7152 CX Eibergen

06 – 20 600 253

info@boeijink-stucadoorsbedrijf.nl

Discaimer

Aansprakelijkheid

Boeijink Sutacadoorsbedrijf is uiterste zorgvuldigheid bij het

maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze

site. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is

op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de

informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan,

geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave

van de realiteit en de bedoelde prijzen. Wanneer er enige reden is

tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij r.boeijink@gmail.com

Boeijink Stucadoorsbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op

deze site.

Copyright

De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze

bezoekers en geniet auteursrechtelijke bescherming. Het niet is

toegestaan de site te verveelvoudigen, door te zenden of

beschikbaar te stellen op een netwerk, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Boeijink Stucadoorsbedrijf. Het is

niet toegestaan deze site te framen.

Boeijink Stucadoorsbedrijf acht zich niet verantwoordelijk of

aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een

aan www.boeijink-stucadoorsbedrijf.nl gelinkte site.

Eibergen 2021

Sterk in Stucwerk

Contact Stucadoorsbedrijf Boeijink Winterswijkseweg 26a 7152 CX Eibergen 06-20600253 www.boeijink-stucadoorsbedrijf.nl info@boeijink-stucadoorsbedrijf.nl
2021 Copyright © Boeijink Stucadoorsbedrijf - W ebdesign brigitaal.nl
Disclaimer . Privacybeleid